Verduurzaming van de samenleving is een veelomvattende opgave. Het is dan ook een kwestie van lange adem. De meeste gemeenten in Nederland streven ernaar om in 2040 of 2050 klimaatneutraal te zijn. Er is dus nog tijd, de wereld hoeft niet morgen gered te worden. Maar dit lange termijn perspectief betekent niet dat we op de korte termijn niets hoeven te doen. Uiteindelijk wil groenoverleven.nu op vier beleidsterreinen actief zijn: wonen, werken, voedsel en transport.  Op de korte termijn richten we ons met onze diensten op wat we kennen: het onderwerp wonen. Hierin ligt de focus op het assisteren van gemeenten bij de verduurzaming van hun particuliere woningvoorraad en het adviseren van VvE’s bij het toekomstbestendig maken van hun complex.