groenoverleven.nu werkt aan een betere wereld, voor onszelf en onze kinderen. Ons doel is een klimaatneutrale samenleving, ons middel het terugdringen van de CO2-uitstoot als belangrijkste oorzaak van klimaatverandering. Volgens de wetenschap kunnen we daar niet mee wachten. Het roer moet om, anders zullen de negatieve gevolgen van klimaatverandering (op den duur) onomkeerbaar blijken. groenoverleven.nu is op een missie.

 

groenoverleven.nu beweegt zich op het snijvlak van techniek en (social) marketing. Voor een klimaatneutrale samenleving is immers meer nodig dan techniek. Ook het gedrag (of liever: de mindset) moet veranderen. Wil je mensen meekrijgen dan moeten ze dat in eerste instantie ‘willen’ en in tweede instantie ‘kunnen’. En natuurlijk moet er een beloning zijn, in de vorm van een lager energieverbruik en/of meer comfort. Overigens, tevredenheid over de eigen bijdrage aan een beter milieu kan ook voldoende zijn. De beloning laat zich niet altijd in euro’s uitdrukken.

groenoverleven.nu richt zich in eerste instantie op de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad. Een belangrijk deel van onze nationale CO2-uitstoot komt daar vandaan.

Daarom helpen wij gemeenten, verhuurders en eigenaren bij de verduurzaming van woningen door het delen en verspreiden van kennis, het creëren van bewustwording, het aanzetten tot gedragsverandering en het adviseren over concrete, bouwkundige oplossingen. Wij staan voor een integrale aanpak, maar kunnen daarbinnen ook aan deelopdrachten werken.

groenoverleven.nu is onafhankelijk, werkt transparant en is resultaatgericht.

groenoverleven.nu is eind 2016 opgericht door Rick en Jeroen Wessels. Beiden delen de overtuiging dat de enige samenleving met toekomst een ecologisch verantwoorde samenleving is. Om dat te bereiken moet er nog heel veel gebeuren.

Rick Wessels (1959) is architect, heeft een bouwkundige achtergrond en veel ervaring met woningbouw, zowel nieuwbouw als renovatie. Jeroen Wessels (1992) is marketeer en afgestudeerd op de marketing van verduurzaming bij particuliere woningeigenaren. Odette Rosing (1969) bemant als office manager de back office en is verantwoordelijk voor de bewaking van onze klantcontacten en administratie. Paul Voorn (1960) is een zeer ervaren bouwkundige die zich in de afgelopen jaren heeft toegelegd op het opstellen van energieadviezen voor corporaties, VvE’s en woningeigenaren.

 

      Van links naar rechts: Odette, Jeroen, Paul en Rick

      Afwezig: Marcel Berghout & Okko Timmers