De gemeente Rotterdam zet vol in op de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad. Doel is onder andere een groen energielabel (minimaal label C) voor 10.000 woningen. Zeker in de vooroorlogse voorraad is dat geen sinecure. Het bezit is daar versnipperd en de financiële armslag van eigenaren vaak beperkt.

Voor de gemeente Rotterdam heeft groenoverleven.nu een menukaart ontwikkeld met bouwkundige en installatietechnische concepten voor vooroorlogse portiekwoningen. Dat deden we aan de hand van een aantal concrete cases aan de Pleinweg. De menukaart stelt verhuurders en eigenaarbewoners in staat om voor minder dan € 10.000,– per woning minimaal energie indexlabel C te halen en de investering in maximaal 15 jaar terug te verdienen.