Het gebouw is een toren van 12 verdiepingen met 84 appartementen, gebouwd in 1964 in de Haagse wijk Mariahoeve. Het was een van de casestudies naar de haalbaarheid van het Haags Warmte Initiatief.

groenoverleven.nu heeft op verzoek van de gemeente Den Haag aansluitend gekeken naar de haalbaarheid van NulopdeMeter (=NoM) in combinatie met een aansluiting op duurzame stadswarmte.

Ondanks een zonnedak en met zonnepanelen beklede gevels kan het gebouw onvoldoende energie opwekken om in de eigen energiebehoefte te voorzien. NoM is dus niet haalbaar. Gebouwvorm en differentiatie met relatief veel kleine appartementen zijn hier debet aan. Een minder ambitieuze verduurzaming in combinatie met duurzame stadswarmte leidt daarentegen wel tot een positieve businesscase.

Binnenkort presenteren wij de resultaten aan het bestuur van de VvE.