Het gebouw dateert uit 1962 en telt 24 relatief kleine appartementen op een onderbouw van bergingen en installatieruimten. De Vereniging van Eigenaren is sterk gemotiveerd om het gebouw tot NulopdeMeter (=NoM) te verduurzamen. Zij ziet dit als enige mogelijkheid om de waarde te behouden en grote onderhoudsuitgaven in de nabije toekomst te vermijden. Platform 31 heeft de renovatie als pilot project geadopteerd.

Met NoM voorziet de flat volledig in zijn eigen energiebehoefte. De opwekking gebeurt met 288 zonnepanelen op het dak. Nieuwe energiezuinige installaties voor verwarming en warm tapwater staan in het souterrain. In de appartementen zorgt balansventilatie met warmteterugwinning voor een gezond binnenmilieu. En natuurlijk wordt de schil van het gebouw hoogwaardig geïsoleerd.

groenoverleven.nu richt zich op financiële haalbaarheid van de renovatie en de communicatie met het bestuur en de leden van de VvE.

In samenwerking met

  • biq architecten
  • VIAC Installatieadviseurs
  • transVORM
  • Klimaatgarant